Zohidov Rashid Fozilovich

img

Zohidov Rashid Fozilovich

Daraja
Filologiya fanlar doktori (DSc), professor
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik kafedrasi