Monografiya

Monografiya-2023

T/r

Monografiya muallifi  

Monografiya nomi   Nashriyot nomi

1

Shuhrat Sirojiddinov  Emir Ali Şir Nevâyî Ankara: “BENGÜ YAYINLARI”, 2023. - 124

2

Muyassar Saparniyazova  O‘zbek tilida ergonimlar(struktur-semantik, pragmatik va lingvomadaniy aspekt) Toshkent: Bookmany print, 2023. – 208 b

3

Muhabbat Madaminova  Matn pragmatik  tavsifida sintaktik birliklarning o‘rni Toshkent: Bookmany print, 2023. – 100 b 

4

Gavharoy Komilova  O‘zbek tilidagi maqollarning aksiolingvistik tahlili Toshkent: Bookmany print, 2023. - 136 b  

5

Gulzoda Soatova  “Maorif va o‘qitg‘uvchi ” jurnalida adabiyot materiallari  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 144 b 

6

Shahnoza Rahmonova  O‘zbek epik poeziyasi takomilida aruz tizimining o‘rni  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 254 b 

7

Nargiza Musulmanova Hozirgi o‘zbek adabiy tilidagi grammatik ma’no tarkibi  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 84 b

8

Saodat Qambarova  Adabiyot fan va san’at turi sifatida o‘qitishning konseptual asoslari  Toshkent: Bookmany  print, 2023. – 206 b 

9

Iqboloy Adizova  Zahiriddin Muhammad  Bobur hikmatlari  Toshkent: Bookmany Print, 2023. – 156 b

10

Iqboloy Adizova Bobur tafakkurida mavjlangan daryo  Toshkent: Bookmany print, 2023.

11

Qozoqboy Yo‘ldosh  Jilovlanmagan tafakkur mahsuli  Toshkent: “Tafakkur nashriyoti”, 2023.

12

Ziyoda Teshaboyeva  “Boburnoma”dagi frazeologik birliklarning o‘zbekcha-ruscha -inglizcha lug‘ati  Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi ”, 2023 – 264 b

13

Saodat Muhamedova  O‘zbek tilida fe’l valentliklari (harakat fe’llari misolida ) Toshkent: Bookmany print, 2023. – 102 b 

14

Uzoq Jo‘raqulov  Navoiy “Xamsa”si tarixiy poetika kontekstida  Toshkent: Nurafshon business, 2023. – 140 b 

15

Jumanazar O‘rozov  O‘zbek tili lingvokriminalistikasi  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 130 b 

16

Gulbahor Ashurova  Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida Alisher Navoiy obrazi  Toshkent: “Qamar media” nashriyoti, 2023./ - 408 b 2023

17

Manzar Abdulxayrov  Timsol tadriji (XV-XXI asr adabiy manbalari misolida ) Toshkent: “Adast poligraf ” nashriyoti, 2023. – 244 b

18

Bahodir Karim  G‘afur G‘ulomning “Shum bola”si  Toshkent: “Samo nashr” nashriyoti, 2023. – 168 b 

19

Klaraxon Mavlonova  Ona tili darslarida matn tuzilishini o‘rgatish  Toshkent: “Anorbooks”, 2023. – 264 b 

20

Iqbol O‘razova XIV asrning II yarmiga oid turkiy yozma manbalardagi frazemalar tadqiqi  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 204 b 

21

Kamola Rixsiyeva  “Qap = ” asosli birliklar genizisi va semantic taraqqiyoti  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 122 b 

22

Oqila Turakulova  Adabiy ta’limda o‘quvchilar mutolaa madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi  Toshkent: “BOOK TRADE 2022”, 2023. – 112 B 

23

Abdulla Ulug‘ov  Chingiz Aytmatov muhtasham adabiy olami  Toshkent: Muharrir nashriyoti, 2023. – 168 b 

24

Rafiqjon Zaripov  O‘zbekistonda davlat tili menejmenti: sotsialingvistik aspekti va huquqiy – me’yoriy asoslar  Toshkent: Bookmany print, 2023. – 212 b 

25

Ziyoda Teshaboyeva Bobur ensiklopediyasi inglizcha tarjimasi tahriri masalalari  Toshkent: “Innovatsionn rivojlanish nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2023. – 68 b

26

Odiljon Safarov Nemis tarjimashunosligida hermenevtik tarjima va skopos nazariyasi masalalari  Toshkent: “Mumtoz so‘z”, 2023. – 400 b 

Monografiya-2022

T/r

       Mualliflarning F.I.O.I

       Nomi

     Nashriyot nomi

Yuklab olish

1.

Abdullayeva Marguba Dusmiratovna

Аbulg‘oziy hayoti va ijodi

Bookmany print

2.

Abdulhakimova Oybarchin Nurboy qizi

Abdulla Oripov adabiy-estetik qarashlari

Fan va talim

3.

Abdullayeva Rohila Yusufjon qizi

O‘zbek tilida xarakter bildiruvchi so‘zlar semantikasi

Poytaxt exclusive

4.

Abdulxayrov Manzar Xusanovich

Adabiy manbani matniy tadqiq etish usullari va tamoyillari

Adast Poligraf

5.

Abjalova Manzura Abdurashetovna

O‘zbek tili ontologiyasi: yaratish texnologiyasi va konsepsiyasi

Nodirabegim

6.

Hamroyeva Orzigul Jalolovna

Temuriylar davridagi poetikaga doir risolalarda qofiya ilmining qiyosiy tahlili

Bookmany Print

7.

Hasanov Abdumannon Majidovich

O‘zbek adabiy tilidagi leksik bo‘shliqlarni to‘ldirishning dialektal asoslari

Bookmany print

8.

Ismoilov Ilyos Abduqayumovich

Alisher Navoiyning “Saddi Iskandariy” dostonining genezisi va poetikasi

Anoorboooks

9.

Joraqulov Uzoq Haydarovich

Ozbek romani genezisi

Nurafshon business

10.

Madrimova Sohiba Mahmudovna

Mutrib Xonaxarob va uning adabiy merosi

Bookmany Print

11.

Maxammadiyeva Yulduz Yashnarovna

Feruzning badiiy mahorati

Bookmany Print

12.

Maxmudov Umedullo Akmaliddin o‘g‘li

Temuriylar davri munshaotnavisligida matn tuzish an’anasi

Tubo nashr

13.

Mullaxodjayeva Karamat Tashxodjayevna

Istiqlol davri o‘zbek navoiyshunosligi

Bookmany Print

14.

Muxammadiyeva Dilafruz Axtamovna

O‘zbek tilidagi paremiyalar tadqiqi

Mahalla va oila

15.

Pardayev Qoldosh Uzoqovich

Adabiy manbalar bilan ishlash amaliyoti

Bookmany Print

16.

Rashidova Nargiza Baxtiyarovna

Функционально-семантический анализ арабизмов системы образования Узбекистана

Bookmany print

17.

Raupova Laylo Rahimovna

Diskursiv talqinda polipredikativ birliklar

Turkiya. Manisa. “Turkuaz nashriyoti

18.

Raximov Navrozbek Shoxnazarovich

Xorazm xalq sho‘rolar jumhuriyati tarixini o‘rganish muammolari va yondoshuvlar (1920-2020-yillar)

Lesson Press

19.

Raxmatov Mardon Mehmonovich

Poetik nutq: struktura va semantika

Bookmany print

20.

Saparniyazova Muyassar

O‘zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me’yoriy asoslari.

ZEBO PRINT

21.

Sulaymonova Nigora Askaraliyevna

Maxmud Zamaxshariy asarlarining manbalari

Bookmany print

22.

Tojiboyeva Ozoda Tohirovna

Istiqlol davri o‘zbek navoiyshunosligi

Bookmany Print

23.

Turdibekov Mumin Turayevich

Shimoliy Tojikiston tarixiy toponimlari

Nodirabegim

24.

Tuychiyeva Oydin Sayfullayevna

Tazkiralarda ijodkor ayollar (qayta nashr)

Bookmany print

25.

Ulug‘ov Abdulla O‘zbekovich

Arastu anglatgan adabiyot

“Muharrir” nashriyoti

26.

Umarova Sohiba Zakirovna

Suyima G‘aniyeva ilmiy-adabiy merosi: tadqiqot usullari va mezonlari

Bookmany Print

27.

Xolmanova Zulxumor Turdiyevna

O‘zbek tilidagi paremiyalar tadqiqi

Mahalla va oila

28.

Yakubov Islomjon Axmedjanovich

Muallif, matn, germenevtik talqin

Nurafshon business

29.

Yo‘ldoshev Ulug‘bek Ravshanbekovich

Badiiy tarjimaning lingvostilistik va lingvokulturologik xususiyatlari

Samarqand davlat chet tillari instituti nashriyoti

30. Adizvova Iqboloy "Bobur tafakkurida mavjlangan daryo" "Bookmany print"

 

Monografiya-2021

F.I.O     Monografiya nomi Nashriyot nomi Yuklab olish
1. Xushnuda Samigova, Baxodir Xoliqov Muloqot san’ati asoslari(dialogik ritorika va gender muommosi) GlobeEdit
2. Dilrabo Baxronova Keldiyorovna Olam manzarasining milliy-madaniy va lingvokognitiv kategoriyalanishi “Turon-Iqbol”
3. Munira Shodmonova Burxonovna  Ona tili va adabiyot o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyalari “Nodirabegim” nashriyoti
4. Qo‘ldosh Pardayev Qo‘ldosh Pardayev “Al-isloh” va XX asr boshlari o‘zbek adabiyoti “Mahalla va Oila”
5. Feruza Sharopova Umumiy o‘rta ta’limda o‘qib tushunish malakasini shakllantirish usullari SAHHOF
6. Hulkar Turdiyeva Komilovna O‘zbek va fors tillarida nutq odobi (lingvopragmatik tadqiq) “Ijod nashr”
7. Akram Dehqonov

Muhayyir va uning adabiy merosi

“Ziyo nashr”
8. Abdumurod Tilavov Ot obrazi: tarix, tahlil va talqin “Sano-standart”
9.

Olim To’laboyev (Oltinbek)

Milliy shuur shu’lasi “Poytaxt exclusive”
10.

Dilnavoz Yusupova

“Xamsa” poetikasi: vazn, qofiya va mazmun mushtarakligi “Tamaddun” nashriyoti
11. Nurboy Jabborov Maoniy ahlining sohibqironi “Adabiyot” nashriyoti
12. To‘lqin Tog‘ayev Mamanazarovich Ashurali Zohiriy va uning tilshunoslik merosi “Nodirabegim” nashriyoti
13. Oydin To‘ychiyeva Sayfullayevna Tazkiralarda ijodkor ayollar “Nodirabegim” nashriyoti
14. Ikrom Islomov O‘zbek tilining geografik terminlari tizimi “Mahalla va Oila”
15.

Dilmurod Xoldorov

Hozirgi o‘zbek qissalarida badiiy uslub muommosi “Firdavs-shoh nashriyoti”
16. Xurshida Qodirova O‘zbek va rus tillari sintaksisining tipologiyasi “AKTIV PRINT”
17. Normurodova Nozliya Zarilovna Современная лингвистика в свете антропоцентризма Toshkent “Ishonchli hamkor”
18. Sohiba Umarova

Suyima G‘aniyeva ilmiy-adabiy merosi: Tadqiqot usullari va mezonlari

Toshkent “Mumtoz so‘z”
19. Shaxnoza Gulyamova O‘zbek tili semantik analizatorining lingvistik asoslari GlobeEdit
20. Shahlo Hamroyeva Basics of creating the linguistic base of the morphoanalyzer of the Uzbek language ScienciaScripts
21. S.A.Haydarov “Temuriylar davri miniatyura san’ati: tarixi va taraqqiyoti” “Lesson Press”
22. Islomjon Yoqubov Mustaqillik davri o‘zbek romanlari poetikasi Toshkent “Nurafshon business”
23. Bahodir Karim

Istiqlol adabiyoti: Nazm va nasr

“Firdavs-shoh nashriyoti”
24. Marg‘uba Abdullayeva

Tarixiy-badiiy asarlarda kichik janrlar poetikasi

“Nodirabegim” nashriyoti
25.

Muyassar Saparniyazova, Jumanazar O‘rozov

O‘zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari Toshkent “MALIK PRINT CO”
26. Shahnoza Rahmonova XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek she’riyatida aruz tizimi Xalqaro Islom akademiyasi nashriyoti
27. Ashurova Gulbahor Nurullayevna Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida Alisher Navoiy obrazining badiiy talqini “Ilm ziyo zakovat”
28. Tajiboyev Botir Raximjonovich O‘zbek tilida so‘zning assotsiativ ma’no strukturasi “Mahalla va Oila”
29. Zohidov Rashid Ilmiy-ma’rifiy asar tahqiqi “Yashil yaproq nashr-matbaa uyi”
30. Shukurova Zilola Yusufovna “Qissasi Rabg‘uziy” asari tahlili va matniy tadqiqi “Yashil yaproq nashr-matbaa uyi”
31. Abdulxayrov Manzar Timsol tadriji (XV-XXI asr adabiy manbalari misolida) “Yashil yaproq nashr-matbaa uyi”
32. Xolmanova Zulxumor “Boburnoma” – til qomusi “Akademnashr”
33. Ahmedov Hoshimjon So‘z hayratlari va saboqlari “Innovatsiya-Ziyo”
34. Qayumov Olim O‘zbek shomon marosim folklori poetikasi “IQTISOD-MOLIYA”
35.

Jurayeva Gulnoza

O‘zbek bolalar sh’riyatida hajviya (XX-XXI asr materiallari asosida) “Nodirabegim” nashriyoti
36. Teshaboyeva Ziyodaxon

“Boburnoma”ning lisoniy jozibasi ingliz tarjimonlari talqinida

“Nodirabegim” nashriyoti
37. Elov Botir, Axmedova Xolisxon O‘zbek tili semantik analizatorining matematik modellari “Farovon yurt”
38. Karimova Madina Xolmurotovna Ilk o‘pirinlik davridagi o‘quvchilarda axloqiy hislarni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari “Lesson Press” MChJ nashriyoti
39. Xurshida Rahmonova Xurshid Do‘stmuhammad nasri badiiyati (adib qissa va hikoyalari misolida) “Poytaxt exclusive”
40. Elbek Tanlangan asarlar Maqolalar, lug’atlar, darsliklar “Nodirabegim” nashriyoti
41. Nigora Sulaymonova Barkamol shaxs tarbiyasida Mahmud Zamaxshariy asarlarining ahamiyati ToshDO'TAU nashriyoti
42. Enazarov Tolib Djumanazarovich Shahrisabz tumani hududi joy nomlarining tarixiy-qiyosiy tadqiqi “Nodirabegim” nashriyoti
43. Abjalova Manzura Abdurashetovna O‘zbek tili ontologiyasi: Yaratish texnologiyasi va konsepsiyasi “Nodirabegim” nashriyoti
44.

Hamidjon Homidiy

Tasavvuf 
Qaraniydan Rushdiygacha
“Yangi asr avlodi”
45. Shohrux Abdurahim

Ona tili ta’limida o’qib tushunish malakasini baholash

“Nodirabegim” nashriyoti
46. Nilufar Abduraxmonova O‘zbek tili elektron korpusining kompyuter modellari GlobeEdit
47. Laylo Raupova Qo‘shma gap diskursning tarkibiy qismi sifatida Toshkent “MALIK PRINT CO”

 

 

 

 

 

Monografiya-2020

F.I.O

Monografiya nomi

Nashriyot nomi

Yuklab olish

1. Abdullaeva Marg‘uba        Adabiy-tarixiy asarlar badiiyatining qiyosiy tahlili  Islom akademiyasi

2.

Abdullaeva Marg‘uba

Zamonaviy rahbar ma’naviyati

Toshkent: “Navro‘z”

3.

Abdushukurov Baxtiyor

XI-XIV asrlarga oid yozma manbalar tili

Toshkent: “Nodirabegim”

4.

Abjalova Manzura Abdurashetovna

Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari

“Nodirabegim”

5.

Adizova Iqboloy    

Uvaysiy she’riyatida poetik tafakkurning yangilanishi

Muharrir

6.

Ahmedov Hoshimjon

So‘z hayrati va saboqlari

Toshkent: “Innovatsiya-Ziyo”

7.

Amonov Shermuhammad

Hamza she’riyatining manbalari, matniy tadqiqi

Toshkent: Tafakkur avlodi

8.

Arapbaeva Damegul

Kelіnderdің otbasыna beyіmdeluіnің etnopsixologiyalыq yerekshelіkterі (qazaq jәne өzbek otbasыlarы mыsalыnda).

“Lesson Press”

9.

Ashirboev Samixon

O‘zbek tili grammatik qurilishining o‘rganilish tarixidan (19-asrning oxiri 20-asrning boshlaridagi tilshunoslik vaziyati)

Toshkent:Nodirabegim

10.

Aslonov Ilhom

Bojxona xodimlari faoliyatida kasbiy muloqot

“Lesson Press”

11. Azimova Iroda O‘zbek tilidagi gazeta matnlari mazmuniy persepsiyasining psixolingvistik tadqiqi – T.: “Navoiy universiteti” NMU.

12. Bobomurodova Shoira Erkinovna Elbekning tilshunoslik merosi Toshkent:Nodirabegim

13. Buranov Anvar Alpomish dostoni "Muharrir"

14. Dadaboev Hamidulla Sohibqiron sarkardalari     “Nodirabegim”

15. Djo‘raeva Husnigul Husayniy hayoti va ijodining o‘rganilish tarixi Innovatsiya-ziyo

16. Enazarov Tolib Dialektologiya metodologiyasi Toshkent: Innovatsiya ziyo

17. Hamroev Komiljon Hikoya kompozitsiyasi Toshkent: Nurafshon bussiness

18. Islomov Ikrom O‘zbek tilida yer sathi ko‘rinishlarini ifodalovchi atov birliklari tizimi – Germaniya: GlobeEdit

19. Ismoilov Ilyos Navoiy ijodida Iskandar obrazi talqinlari Bayoz 

20. Jabborova Matluba Xalq qissalarida poetik an’ana va o‘ziga xoslik (xalq kitobi “Qissai Jamshid” misolida) Innovatsiya-ziyo

21. Jo‘raqulov Uzoq Haydarovich Abdulla Qodiriy va roman tafakkuri Nurafshon business

22. Kambarova Saodat Mutolaa madaniyati va o‘quvchilarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi Innovatsiya-ziyo

23. Karimov Bahodir Nurmetovich Ikki daho Ikki bebaho O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi

24. Mengliev Baxtiyor Tilshunoslikning amaliy masalalari – Germaniya: GlobeEdit

25. Mengliev Baxtiyor va mualliflar Tilshunoslikning metodologik masalalari – Germaniya:  GlobeEdit

26. Mo‘ydinov Qodirjon O‘zbek tili sud nutqi leksikasi  – Toshkent: Nodirabegim, –138 b.

27. Murtazo Saydumarov Haririy maqomalari Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi

28. Nurullaev Muhiddin Asliyat va tarjima uyg‘unligi “Yangi asr” nashriyoti

29. Odilova Gulnoza Komiljonovna Glyuttonik diskurs asoslari “MUMTOZ SO‘Z”

30. Qayumov Olim O‘zbek shomon marosimlari folklori Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”

31. Rahmonova Shahnoza XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek she’riyatida aruzning poetik shakl va mazmun takomilidagi o‘rni Innovatsiya-ziyo

32. Rasulova Umida Yo‘ldosh qizi XX asr o‘zbek qissachiligi (poetik izlanishlar) tamoyillari Qamar media

33. Ruxsora To‘laboeva Hudoyberdi To‘htaboev Romanlarida psixologizm Toshkent: Nurafshon bussiness

34. Sayfullaev Anvar Islamovich Predlog va ko‘makchilarning nominativ-sintagmatik va tipologik maqomi (ingliz va o‘zbek tillari misolida) "AKTIV PRINT"

35. Sayitqulov Ilhom “Temurnoma”da epik syujet va obraz evolyutsiyasi Toshkent: “Nodirabegim”

36. Shirinova Yekaterina O‘zbek tili bank-moliya terminologiyasi OOO “Activ print”

37. Shukurova Zilola Mumtoz nasrda og'zaki ijod an'anasi ("Qisasi rabg'uziy" asari misolida) Zukko kitobxon

38. Sulaymonova Nigora Mahmud Zamaxshariyning Toshkent fondlarida saqlanayotgan asarlarining manbashunoslik tahlili “Bayoz” nashriyoti

39. Tilavov Abdumurod va hammualliflar Turkiy yozma yodgorliklar va folklor Toshkent: Tafakkur avlodi

40. To‘lqin Tog‘aev Ashurali Zohiriy va uning tilshunoslik merosi

 

41. Tojiboeva Ozoda Alisher Navoiy “Xamsa”sining nasriy bayonlari: tamoyil, mezon va uslub “Nodirabegim”

42. Turdibekov Mo‘minjon Shajarayi turk onomastikasi – Toshkent: Nodirabegim, –110 b.

43. Ulug‘ov Abdulla O‘zbekovich “Vaqfiya” buyuklik dalolatnomasi Muharrir nashriyoti

44. Umurzoqova Marhabo O‘zbek tilida segment qurilmalar Toshkent:Nodirabegim

45. Usmonov Olim Donaevich     G‘ulom Zafariy (Hayot va ijod yo‘li) Muharrir nashriyoti

46. Xamroqulova Xurshida XX asr o‘zbek nasrida hayot va o‘lim muammosining badiiy talqini Innovatsiya-ziyo

47.

Xoldorov Dilmurod Erkinjonovich Hozirgi o‘zbek qissalarida badiiy uslub muammosi Firdavs-shoh

48.

Xolmo‘minov Ja’far Vahdat ul-vujud falsafasi va Naqshbandiya ta’limoti (Ibn-al-Arabiy, Xoja Muhammad Porso, Xoja Ahror Valiy va Abdurahmon Jomiy qarashlari asosida) “Yangi nashr”

49.

Xolmurodova Mushtariy “Qutadg‘u bilig” leksikasi “Nodirabegim”

50.

Zavqiddin Subxon (Suvanov) Tog‘ay Murod nasrida obrazlar poetikasi Toshkent: Muharrir

51.

Zohidov Rashid Ilmiy-ma’rifiy asar tahqiqi Sharq ma'rifati nashr matbaa uyi

 

 

 

MONOGRAFIYA-2019

F.I.O

Monografiya nomi

Nashriyot

Yuklab olish

1.

Abdushukurov Baxtiyor

Qadimgi turkiy til: o‘quv qo‘llanma “Navoiy universiteti” NMU

2. Yusupova Dilnavoz Temuriylar davridagi aruzga doir risolalarning qiyosiy tahlili “Ta’lim-MEDIA”

3. Pardayev Quldash Muqimiy she’riyati: matn tarixi, tahriri va talqini “Muharrir” nashriyoti

4. Abdirashidov Zaynobiddin XX asr boshlarida Turkiston: ijtimoiy-siyosiy va intellektual jarayonlar Anqara

5. D.Lutfullayeva R.Davlatova, B.Tojiboyev O‘zbek tili assotsiativ lug‘ati (milliy-madaniy birliklar) “Navoiy universiteti” NMU

6. Z.Abdirashidov, N.Egamqulova Mahmudxo‘ja Behbudiy va uning “Oyina” jurnali “Muharrir” nashriyoti

7. Mullaxo‘jayeva Karomat Alisher Navoiy g‘azaliyotida tasavvufiy timsol va badiiy san’atlar uyg‘unligi

 

8. Raupova Laylo Oliy ta’lim muassasalarida amalga oshirilayotgan innovatsion faoliyat “Innovatsion-ziyo”

9. Raupova Laylo Badiiy va san’at asarlarida madaniy nutq orqali milliy mental omillarning ifodalanishi “Innovatsion-ziyo”

10. Normurodova Nozliya Ingliz tili stilistikasi terminlarining o‘zbek av rus tillaridagi izohli lug‘ati “Navoiy universiteti” NMU

11. Hakimova Muhayyo O‘zbek tilida abstrakt nomlar semantikasi “Navoiy universiteti” nashriyot-matbaa uyi

12. Chiniqulov Nurmurot Peshlavhalarning lisoniy xususiyatlari “Navoiy universiteti” nashriyot-matbaa uyi

13. Normamatov Sulton Jadid adiblarining lug‘atshunoslik faoliyati “Adabiyot  uchqunlari”

14. T.Enazarov, A.Y.Yesemuratov, J.T.Jumanazarov, Y.T.Qodirova, G.T.Jumanazarova O‘zbekiston joy nomlarining etimologik lug‘ati toponimlar tilsimi “Nodirabegim”

15. Hamroyeva Orzigul “XX asr boshlari o‘zbek matnshunosligi taraqqiyotida Fitrat majmualarining o‘rni” “Akademnashr”

16. Normurodova Nozliya Антропоцентризм художественного дискурса  “Navoiy universiteti” NMU

17. Karimov Bahodir O‘tkan kunlar ibrati “Mashxur-press”

18. Ulug‘ov Abdulla Durdona yoxud tag ma’noga to‘la “Dahshat”

“Muharrir”

19. Sirojiddinov Shuhrat Matnshunoslik saboqlari “Navoiy universiteti” NMU

20. Sirojiddinov Shuhrat Hijriy va milodiy yillarni o‘zaro tabdil qilish usullari

 

21. Pardayev Quldash Biz bilmagan Muqimiy “Muharrir”

22. Azimova Iroda O‘zbek tilidagi gazeta matnlari mazmuniy persepsiyasining psixolingvistik tadqiqi “Navoiy universiteti”NMU

23. Karimov Bahodir Abdulla Qodiriy fenomeni “Info Capital Group”

24. Yo‘ldoshev Qozoqboy Ochqich so‘z “Tafakkur”

25. Xomidjon Xomidiy Мыслители востока ART FLEX

26. Bo‘ronov Anvar Tangrichilik ma’naviyatga tahdid sifatida “Ma’naviyat”