Milliy reyting

ToshDO‘TAU O‘zbekiston Respublikasidagi eng yetakchi universitetlardan biri hisoblanadi. Universitet mahalliy va dunyoning yetakchi universitetlaridan andoza olib, doimiy ravishda o‘z imidjini mustahkamlamoqda.  Ta’lim sifatini yaxshilab, ilmiy salohiyatni yuksaltirib bormoqda. 
Milliy reytingda 2021-yil ko‘rsatkichlariga ko'ra TOP-6, ilmiy salohiyat bo‘yicha TOP-4, ijtimoiy-gumanitar sohadagi oliy ta’lim muassasalari o‘rtasida TOP-4 o‘rinlarni egallashi universitet jamoasining sermahsul mehnatidan dalolat beradi:

 

Umumiy milliy reyting
1.

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2021 6-o'rin  
2. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2020

9-o‘rin

3. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2019

9-o‘rin

 

4. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2018

14-o‘rin

 

 

Ilmiy salohiyat bo‘yicha umumiy milliy reyting
1.

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2021 54%; 4-o'rin  
2. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2020 54%; 1-o‘rin

3. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2019 55%; 1-o‘rin

 

4. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2018 54%; 2-o‘rin

 

Ijtimoiy gumanitar sohalari oliy ta’lim muassasalarining reyting
1.

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti

2021 4-o'rin  
2. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2020 4-o‘rin

3. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2019 4-o‘rin

 

4. Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2018 8-o‘rin