Magistratura mutaxassisliklari haqida umumiy ma’lumot

Ta’lim yo‘nalishlari nomi Magistratura kodi Mas’ul fakultet nomi Mas’ul kafedra nomi Kasbiy kompetensiyalar jadvali Fanlar katalogi
1 70111401 O‘zbek tili va adabiyoti Ona tili va adabiyoti ta'limi fakulteti 1. O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi 2. Lingvodidaktika
2 70111601 O'zga tilli guruhlarda o‘zbek tili O'zbek tili ta'limi fakulteti O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili ta'limi
3 70230103 Folklorshunoslik va dialektologiya O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. O‘zbek tilshunosligi
4 70230201 Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Madaniyatlararo muloqot va turizm
5 70230202 Sinxron tarjima (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti
6 70230203 Badiiy tarjima (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti
7 70230204 Ilmiy-texnik tarjima (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti
8 70230301 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili) O‘zbek filologiyasi fakulteti Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
9 70230104 Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. Adabiyotshunoslik nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon
10 70230104 Adabiyotshunoslik (Jahon adabiyoti) O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) 2. Adabiyotshunoslik (adabiyot nazariyasi) 3. Adabiyotshunoslik (Jahon adabiyoti)
11 70230801 Kompyuter lingvistikasi O'zbek tili ta'limi fakulteti Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar
12 70230104 Adabiyotshunoslik(adabiyot nazariyasi) O‘zbek filologiyasi fakulteti Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon