Ilmiy mavzular banki

Ilmiy mavzular banki

Shifr    

Ta’lim yo‘nalishi

Yuklab olish

1. 70230104 Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti)
2. 70111601 O'zga tilli guruhlarda o'zbek tili
3. 70230301 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
4. 70111401 O‘zbek tili va adabiyoti
5. 70230103 Folklorshunoslik va dialektologiya
6. 70230104 Adabiyotshunoslik (Jahon adabiyoti)
7. 70230202 Sinxron tarjima (ingliz tili)
8. 70230801 Kompyuter lingvistikasi
9. 70230203 Badiiy tarjima (ingliz tili)
10. 70230204 Ilmiy-texnik tarjima (ingliz tili)

11.

70230104 Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili)