Magistratura

Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/FqfWadExXcWFHRh57

2-kurs

https://forms.gle/67WfFwj3n1snszpP8

Adabiyotshunoslik (adabiyot nazariyasi) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/WCSPH5B7NznktcdV9

2-kurs

https://forms.gle/doyjc4aZ84iTiFWn7

Adabiyotshunoslik (jahon adabiyoti) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/veHW7kPzQVGAaZtz5

O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/vmqyjWAYtQXqLsfu5

O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/fjYaZp1in7yV7UC28

2-kurs

https://forms.gle/82Cm6RA6ZrrAdnYt6

Folklorshunoslik va dialektologiya mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/yZ8Hw8XxeSz94fEm6

2-kurs

https://forms.gle/bfWthx9CfaiP9D9i6

Qiyosiy tilshunoslik va lingvistik tarjimashunoslik mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/PtndJARzZKmhx3Ge6

2-kurs

https://forms.gle/RnD7AfWWjXDtTyAP8

Badiiy tarjima mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/JmMJ1wdhqphpRTkj8

2-kurs

https://forms.gle/8o4uXM9jf9MEeCtX9

Sinxron tarjima mutaxassisligi:

2-kurs

https://forms.gle/ftdVEpZcpyHo9w8G7

Ilmiy-texnik tarjima (Ingliz tili) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/cNi5xKLzJmjHD7AG8

2-kurs

https://forms.gle/MZvtibLFMfHpTJfy5

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik(o'zbek tili) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/7GLY1gVkthGNmQLP8

2-kurs

https://forms.gle/Y5VETFWU4M9xmCGM6

Kompyuter lingvistikasi mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/Nh2q5ySTRBNbaDb99

2-kurs

https://forms.gle/7PbYMQmfvqK3NnF47