Malaka talablari, o'quv rejalar va ishchi o'quv rejalar

Shifr Ta’lim yo‘nalishi 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs
Malaka talablari O‘quv rejalar Ishchi o‘quv rejalar Dars jadvallari Malaka talablari O‘quv rejalar Ishchi o‘quv rejalar Dars jadvallari Malaka talablari O‘quv rejalar Ishchi o‘quv rejalar Dars jadvallari Malaka talablari O‘quv rejalar Ishchi o‘quv rejalar Dars jadvallari
1 60111400 O‘zbek tili va adabiyoti
2 60111600 O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili
3 60230600 Noshirlik ishi
4 60230100 Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)
5 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili
6 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tili
7 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tili
8 60230200 Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tili
9 60230300 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili)
10 60230900 Folklorshunoslik va shevashunoslik
11 60230700 Amaliy filologiya
12 60230800 Kompyuter lingvistikasi
13 60311000 Sotsiologiya
14 60310900 Psixologiya(amaliy psixologiya)