Xalqaro

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2023-yilda o‘tkaziladigan xalqaro ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi Oʻtkazilgan sana Yuklab olish

1.

Oʻzbek folklori va shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya, yangicha yondashuv

20-may, 2023-yil

2.

Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar

28-aprel, 2023- yil

3.

Alisher Navoiy va XXI asr

6-fevral, 2023-yil

4.

Global ta'lim va milliy metodika taraqqiyoti 5-may, 2023-yil

5.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning zamonaviy ilmiy yo‘nalishlari 27-aprel, 2023-yil

6.

Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar 28-aprel, 2023-yil

7.

Xorijiy tillarni o‘qitishda zamonaviy yo‘nalishlar va yangicha yondashuvlar 3-may, 2023-yil

8.

O‘zbek folklori va  shevalari tadqiqotlari: amaliyot, metodologiya,yangicha yondashuv 20-may, 2023-yil

9.

O‘zbekiston va Ozarbayjon uzoq yillik do‘stlikning azaliy rishtalari 26-may, 2023-yil

10.

Alisher Navoiy va XXI asr 6-fevral, 2023-yil

11.

Sharq-u G‘arb: Navoiy va Gyote  21-iyun, 2023-yil

12.

G‘afur G‘ulom ijodiy merosining o‘zbek va jahon adabiy-yestetik tafakkuri taraqqiyotidagi o‘rni 20-sentabr, 2023-yil

13.

Zamonaviy she’riyatni o‘rganishning dolzarb masalalari 23-sentabr, 2023-yil

14.

O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari 19-oktabr, 2023-yil

15.

Xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikning oldini olish va ta’limda gender tenglikni ta’minlash 25-oktabr, 2023-yil

16.

Zahiriddin Muhammad Bobur merosining sharq davlatchiligi va madaniyati rivojida tutgan o‘rni 26-sentabr, 2023-yil

17.

Filologiya masalalari yosh tadqiqotchilar nigohida  30-noyabr, 2023-yil

18.

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslikning dolzarb muammolari 15-noyabr, 2023-yil

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2022-yilda o‘tkaziladigan xalqaro ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi

Oʻtkazilgan sana

Yuklab olish

1.

Alisher Navoiy va XXI asr

9-fevral, 2022-yil

2.

Kompyuter lingvistikasi: muammolar, yechim va istiqbollar

13-aprel, 2022-yil

3.

Xorijiy tillarni o‘qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar

22-23-aprel, 2021-yil

4.

Lingvodidaktikaning dolzarb muammolari (onlayn)

18-may, 2022-yil

5.

O‘zbek tilining milliy korpusi: muammolar va vazifalar

30-31 may, 2022-yil

6.

Sharq va G‘arb uyg‘onish adabiyoti tipologiyasi: Navoiy va Shekspir

22-iyun, 2022-yil

7.

Madaniyatlararo muloqot va turizm

10-iyun, 2022-yil

8.

O‘zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari

19-oktyabr, 2022-yil

9.

Turkiston jadidchilik harakati va jadid adabiyotini o‘rganishning dolzarb muammolari

23-noyabr, 2022-yil

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2021-yilda o‘tkaziladigan xalqaro ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi Oʻtkazilgan sana Yuklab olish

1.

Jahon ilm-fani taraqqiyotida tarjimashunoslikning ahamiyati

6-noyabr, 2021-yil

2.

O‘zbek milliy va ta’limiy korpuslarini yaratishning nazariy va amaliy masalalari

7-may, 2021- yil

3.

O‘zbek tili taraqqiyoti va  xalqaro hamkorlik masalalari

18-oktabr, 2021-yil

4.

O‘zbek tilining xorijda o‘qitilishi: ta’lim nazariyasi va amaliyoti

29-may, 2021-yil

5.

Xorijiy tillarni o‘qitishning dolzarb masalalari: muammolar va yechimlar (onlayn) 5-may, 2021-yil

6.

Alisher Navoiy va XXI asr (I qism)

Alisher Navoiy va XXI asr (II qism)

8-9-fevral, 2021-yil

8-9-fevral, 2021-yil

7.

Abdulla Oripov ijodiy merosining o‘zbek va jahon adabiy-estetik tafakkuri taraqqiyotidagi o‘rni

17-mart, 2021-yil

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetida 2020-yilda o‘tkaziladigan xalqaro ilmiy va ilmiy texnik anjumanlar

Konferensiya nomi Oʻtkazilgan sana Yuklab olish

1.

Madaniyatlararo muloqot va turizm

15-16 dekabr, 2020-yil

2.

Madaniyatlararo muloqotda sharq tillarining ahamiyati

20-21- noyabr, 2020-yil

3.

Markaziy Osiyoda madaniy hayot va ijtimoiy-gumanitar fanlar rivojining dolzarb muammolari

31-may, 2020-yil

4.

Alisher Navoiy va XXI asr

7-fevral, 2020-yil

5.

Jomiy va Navoiy: fors-tojik va o‘zbek ilmiy-adabiy aloqalari

22-noyabr, 2020-yil