“Gender tengsizligining oldini olish va istiqbol rejalarini ishlab chiqish”

ERASMUS +  yoshlarga oid barcha sohalarda salohiyatni oshirish: 608413-EPP-1-2019-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA “Gender tengsizligining oldini olish va istiqbol rejalarini ishlab chiqish” loyihasi maqsadi gender huquqlari himoyachisi bo'lgan yosh kadrlarning salohiyatini, bilimlarini, ko'nikmalarini oshirish va kuchaytirish uchun ularning bilim olish ehtiyojlarini qondirishdir. Buning natijasida egallangan  bilim va tajribalarni takomillashtirish tadbirlari orqali loyiha ishtirokchilarining imkoniyatlarini kengaytirish va bu boradagi fikrlar barqarorligini ta'minlash ko‘zda tutilgan.  Loyiha ishtirokchilari (Norvegiya, Kanada, Italiya, Malta, O'zbekiston, Ispaniya, Gretsiya, Afrika, Kolumbiya)ning  yoshlar bilan ishlash orqali genderga asoslangan zo'ravonlik bilan samarali kurashish borasidagi fikrlarini ommalashtirishni maqsad qilgan.