Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi

img

 

Kafedra Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti tarkibida tashkil etilgan bo‘lib, universitet kengashining 2018-yil 28-avgustdagi 1-sonli majlis bayoni bilan Ijtimoiy-gumanitar fanlar va Pedagogika va psixologiya kafedralari yagona kafedra - Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasiga birlashtirilgan.

Kafedra Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti tarkibida tashkil etilgan bo‘lib, universitet kengashining 2018-yil 28-avgustdagi 1-sonli majlis bayoni bilan Ijtimoiy-gumanitar fanlar va Pedagogika va psixologiya kafedralari yagona kafedra -  Ijtimoiy-gumanitar fanlar  kafedrasiga birlashtirilgan. Ijtimoiy-gumanitar fanlar  kafedrasi qoshida 60310900 – Psixologiya (amaliy psixologiya) yo’nalishi tashkil etilgan. Kafedra professor o’qituvchilari talabalarga umumiy psixologiya, sotsial psixologiya, rivojlanish psixologiyasi va differensial psixologiya, eksperimental psixologiya, umumiy psixodiagnostika, psixologik trening asoslari, psixologik konsultatsiya va psixokorreksiya, psixologik ma’lumotlarni qayta ishlash metodlari va texnologiyalari, boshqaruv va ijtimoiy sohalarda psixologik xizmat, pedagogik psixologiya va psixologiyaning o‘qitish metodikasi, klinik psixologiya, yuridik psixologiya, ta’lim muassasalarda psixologik xizmat, mehnat va muhandislik psixologiyasi, ekstremal vaziyatlarda psixologik xizmat, oliy nerv faoliyati va markaziy nerv sistemasi fiziologiyasi bo’yicha bilim beradi, ko’nikma va malakalarni shakllantiradi. Kafedrada 9 nafar professor-o’qitvchilar faoliyat ko’rsatadi. Hamda kafedrada 60311000 - Sotsiologiya yo’nalishi ham tashkil etilgan. Kafedraning professor o’qituvchilari talabalarga umumiy sotsiologiya; sotsiologiya tarixi; jamoatchilik fikri sotsiologiyasi; sotsiologik tadqiqot metodologiyasi, metodi va texnikasi; ijtimoiy statistika; oila va gender sotsiologiyasi; boshqaruv sotsiologiyasi; shaxs sotsiologiyasi va deviant hulq-atvor; mexnat va bandlik sotsiologiyasi fanlaridan talabalarga darslar o‘tkazilmoqda. Kafedrada 3 nafar sotsiolog o‘qituvchilar faoliyat yuritishmoqda.

Kafedra mudiri: psixologioya fanlari nomzodi, dotsent Aslonov Ilhom Nizomovich.
Kafedra tarkibi:  2 nafar fan nomzodi, dotsent, 5 nafar  falsafa doktori (PhD), 4 nafar kata o’qituvchilar faoliyat yuritadi. 
Kafedra ilmiy salohiyati: 65%.

 

Kafedraning ustuvor yo‘nalishlari:

  • Oliy ta’limda filologiya yo‘nalishidagi mutaxassislarni tayyorlashda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishni yanada takomillashtirish.
  • Ijtimoiy-gumanitar fanlar yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari samaradorligini oshirish oliy ta’lim bosqichida individuallik, vorisiylik, izchillik, uzviylik va uzluksizlik tamoyillarini ta’minlash. 
  • Milliy tarbiya negizlariga asoslangan holda yoshlarda o‘zlikni anglash, milliy-ma’naviy merosga hurmat, vatanparvarlik, xalqimizning ezgu an’analari va umuminsoniy qadriyatlarga sadoqat fazilatlarini shakllantirish .
  • Shaxsni o‘z-o‘zini tarbiyalash va o‘zini anglash qobiliyatlarini singdirish.
  • Ijtimoiy fanlar, tarix, ijtimoiy-falsafiy va siyosiy fanlar, huquq, zamonaviy tabiatshunoslik tushunchalari asosida talabalarning atrofdagi olam haqida yaxlit tasavvurlarini yaratish.
  • O‘zbek tili qoidalarini o‘zlashtirish, uning til qonuniyatlarining buzilishiga murosasizlik hissini tarbiyalash, adabiyot, san’at va so‘z madaniyati qadriyatlarini saqlab, til sofligi uchun kurashish zarurligi. 
  • Ijtimoiy guruhlarda psixologik bag‘rikenglikni, turli fikrlarga nisbatan bag‘rikenglikni tarbiyalash.
  • Jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, o‘quvchilarning jismoniy sog‘lig‘ini saqlashga g‘amxo‘rlik qilish.
  • Ijtimoiy, gumanitar va filologik ta’limning barcha jabhalarini muntazam yangilash kafedraning ustuvor vazifasidi.

Kafedrada o'qitiladigan fanlar


Filologiya va tillarni o'qitish (Dinshunoslik)
Folklorshunoslik va shevashunoslik (Dinshunoslik)
Matnshunoslik va manbashunoslik (Dinshunoslik)
Tarjima nazariyasi va amaliyori(nemis) (Dinshunoslik)
Amaliy filologiya (Falfasa)
Filologiya va tillarni o'qitish (o'zbek tili) (Falfasa)
Kompyuter lingvistikasi (Falfasa)
MAtnshunoslik va manbashunoslik (Falfasa)
Matnshunoslik va manbashunoslik(o'zbek tili) (Falfasa)
Noshirlik ishi (Falfasa)
O'zbek tili va adabiyoti (Falfasa)
O'zbek tili va adabiyoti(kechki) (Falfasa)
Psixologiya(faoliyat turlari bo'yicha) (Falfasa)
Sotsiologiya (Falfasa)
Tarjima nazariyasi va amaliyoti(nemis tili) (Falfasa)
Теория ипрактика перевода(русский язык) (Falfasa)
Узбекский язык В иноязычных группах (Falfasa)
Noshirlik ishi fakulteti (Mediabiznes asoslari)
Mediasavodxonlik va axborot madaniyati
Noshirlik ishi huquqiy asoslari (Noshirlik ishi)
Noshirlik ishi va marketing (Noshirlik ishi)
Noshirlik ishi menejment va marketing
O'zbek tili va adabiyoti(kechki ta'lim shakli) (Tarbiya)
O'zbek tili va adabiyoti(kunduzgi ta'lim uchun) (Tarbiya)
Filologiya va tillarni o'qitish(o'zbek tili) (Umumiy pedagogika)
Matnshunoslik va manbashunoslik(o'zbek tili) (Umumiy pedagogika)
O'zbek tili va adabiyoti (Umumiy pedagogika)
O'zbek tili va adabiyoti(kechki) (Umumiy pedagogika)
O'zbek tili va adabiyoti(sirtqi) (Umumiy pedagogika)
Узбекский язык В иноязычных группах (Umumiy pedagogika)
O'zbek tili va adabiyoti (Umumiy psixologiya)
Amaliy filologiya(Yangi O'zbekiston strategiyasi)
Kompyuter lingvistikasi(Yangi O'zbekiston strategiyasi)
O'zbek tili va adabiyoti(kechki)(Yangi O'zbekiston strategiyasi)
Медиаграмность и информационная культура(Yangi O'zbekiston strategiyasi)
узбекский язык в иноязычных группах(Yangi O'zbekiston strategiyasi)
теория и практика перевода(русский язык)(Новейшая история Узбекистана)