Ilmiy texnikaviy kengash

Ilmiy-texnikaviy kengash faoliyatining maqsadi va asosiy vazifalari

ITK ni tashkil etishning asosiy maqsadi:

 • universitetda ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali boshqarishni muvofiqlashtirish;
 • ilmiy faoliyatga oid turli tashkiliy masalalarni muhokamasiga ilmiy jamoatchilikni jalb etish;
 • ilmiy faoliyat natijalarini fan-ta’limning mos tarmoqlariga, o‘quv va ilmiy-ishlab chiqarish jarayonlariga tadbiq etishda ishtirok etish;
 • dissertatsiya natijalarining fanga, amaliyotga tatbiq etilganligi, tashkilotlar tomonidan joriy etish uchun qabul qilinganligi yuzasidan asosli hujjatlar ToshDO‘TU Ilmiy kengashida muhokama etilganidan keyin, ushbu hujjatlar ToshDO‘TAU ilmiy-texnikaviy Kengashi tomonidan ko‘rib chiqilishi, ilmiy natijalaridan amaliyotda foydalanilganligi, foydalanishi mumkinligi to‘g‘risida ma’lumotlarni attestatsiya ishiga ilova qilish uchun berishni ta’minlash;
 • ToshDO‘TAUning ilmiy-texnikaviy kengashi faoliyati quyidagi asosiy vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan:
 • ilmiy tadqiqotlar loyihalarini olib borish va Respublikada mos sohalardagi talabni hisobga olib, ToshDO‘TAUning asosiy ilmiy-tadqiqot faoliyatini shakllantirishda ishtirok etish;
 • yuqori malakali ilmiy-pedagogik kadrlarni tayyorlash, doktorant, tayanch doktorant va mustaqil izlanuchilarni faolligini oshirish, shuningdek iqtidorli talabalarni ilmiy-tadqiqotlarni bajarishga keng jalb etishlarini ta’minlash;
 • fan, ta’lim va ishlab chiqarishni rivojlanishini ta’minlovchi ilmiy-tadqiqotlarni bajarishda ilmiy-pedagogik xodimlarni imkon qadar keng jalb etish;
 • ToshDO‘TAU professor-o‘qituvchilari tomonidan tayyorlangan monografiya va risolalarning sifati va ularning mazmunini ko‘rib chiqish va belgilangan tartibda xulosa berish;
 • ToshDO‘TAUning ilmiy va innovatsion faoliyati bo‘yicha qisqa va uzoq muddatlarga mo‘ljallangan strategik rejasini tayyorlash va amalga oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish, shuningdek yangi kalendar yil uchun ilmiy-tadqiqot ishlari rejasi bo‘yicha taklif berish;
 • kompleks ilmiy-tadqiqot va loyiha ishlari va innovatsion loyihalarini bajarishda kafedralar ishini muvofiqlashtirish;
 • ToshDO‘TAUning kafedralari rivojlanish istiqbollarini, ularda o‘tkaziladigan ilmiy-tadqiqotlar yo‘nalishlarini, ularning universitet ta’lim dasturlari va mutaxassislarni tayyorlash yo‘nalishiga mos kelishini aniqlash bo‘yicha takliflar berish;
 • bajarilayotgan ilmiy-tadqiqotlar natijalarini baholash va tahlil qilish, shuningdek kafedralarning yillik rejalaridagi ilmiy ish yakunlarini monitoring qilish;
 • o‘quv-ilmiy, ilmiy-amaliy laboratoriyalarni tashkil etilishini maqsadga muvofiqligini ko‘rib chiqish, ularning rejalari va hisobotlarni tasdiqlash;
 • ilmiy-tadqiqot va sinov-konstruktorlik ishlari va innovatsion loyihalarning natijalari bo‘yicha hisobotlarni ko‘rib chiqish va baholash, shuningdek ularni davom ettirilishi maqsadga muvofiqligi bo‘yicha xulosa berish;
 • chop etishga tayyorlangan ilmiy ishlarni va maqolalarni muhokama qilish va ekespert xulosasini berish;
 • ilmiy-tadqiqotlar olib borish bazasidan foydalanish samarasini tahlil qilish, uni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish;
 • doktorant, tayanch doktorantlar va mustaqil izlanuvchilarning hisobotlarini davriy ravishda eshitib borish va monitoring qilish;
 • fakultetlar, kafedralar ilmiy seminarlar ish faoliyati bo‘yicha xisobotlarni eshitib borish va monitoring qilish;
 • muhokama qilinishi kerak bo‘lgan takliflar, loyihalar va boshqalar bo‘yicha xulosa tayyorlash uchun ekspert guruhlarini shakllantiish;
 • “Oltin bitiklar”, “O‘zbekiston: til va madaniyat” jurnallarining faoliyati, xususan chop etiladigan maqolalarning sifati va mazmunini nazorat qilish;
 • “Oltin bitiklar”, “O‘zbekiston: til va madaniyat” jurnallariga kelib tushadigan maqolalarni tahlil qilib beruvchi ekspertlar va professor-o‘qituvchilarni belgilangan tartibda rag‘batlantirish;

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek
tili va adabiyoti universitetining Ilmiy-texnikaviy
kengashi to‘g‘risida NIZOMiga 1-ilova. Ilova
ToshDO‘TAU Kengashining 2023-yil 25-apreldagi
№ 1-son qarori bilan tasdiqlangan

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Ilmiy-texnikaviy kengashi a’zolari ro‘yxati

 

T/r

Kengashi tarkibiga kiritilgan professor-o‘qituvchilarning F.I.O.

Lavozimi, ilmiy darajasi

Ixtisosligi

1.

Jamoldinova Odinaxon Rasulovna

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, p.f.d., professor, ITK raisi

13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi

2.

Joraqo‘ziyev Nodirbek Imomqo‘ziyevich

Universitetni strategik rivojlanishtirish bo‘yicha rektor maslahatchisi, f.f.f.d. (PhD), dotsent, ITK raisi o‘rinbosari

10.00.08-Folklorshunoslik

3.

Saparniyazova Muyassar Yo‘ldoshevna

O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili ta’limi kafedrasi dotsenti, f.f.n.,

ITK kotibi

10.00.01-O‘zbek tili

Ilmiy-texnikaviy kengash a’zolari

4.

Normamatov Sultonbek Ermamatovich

O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor, f.f.d., professor

10.00.01-O‘zbek tili

5.

Normurodova Nozliya Zarilovna

Xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, f.f.d., dotsent

10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

10.00.04-Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

6.

Ashirboyev Samixon

Folklorshunoslik va dialektologiya kafedrasi mudiri, f.f.d., professor

10.00.01-O‘zbek tili

7.

Abdushukurov Baxtiyor Buronovich

O‘zbek filologiyasi fakulteti dekani, f.f.d., professor

10.00.05-Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti

 

8.

Abdullayeva Marguba Dusmiratovna

Ona tili va adabiyot ta’limi fakulteti dekani, f.f.d., dotsent

10.00.02- O‘zbek adabiyoti

9.

Dadaboyev Hamidulla Aripovich

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi professori, f.f.d.

10.00.01-O‘zbek tili.
10.00.11-Til nazaryasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

10.

Elov Botir Boltayevich

Ijtimoiy-gumanitar fanlar axborot texnologiyalari fakulteti dekani, f.f.d., dotsent

05.01.10-Axborot olish tizimlari va jarayonlari

11.

Jabborov Nurboy Abdulhakimovich

O‘zbek adabiyoti tarixi kafedrasi mudiri, f.f.d., professor

10.00.02- O‘zbek adabiyoti 10.00.10-Matinshunoslik va adabiy manbashunoslik

12.

Jo‘raeva Gulnoza Axmatovna

Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrasi mudiri, f.f.d. dotsent

10.00.02- O‘zbek adabiyoti

13.

Jo‘raqulov Uzoq Haydarovich

Jahon adabiyoti va qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrasi mudiri, f.f.d., professor v.b.

10.00.02- O‘zbek adabiyoti

14.

Karimov Bahodir Nurmetovich

Adabiyot nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon kafedrasi mudiri, f.f.d., professor

10.00.02- O‘zbek adabiyoti

15.

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich

Amaliy filologiya kafedrasi mudiri, f.f.d., professor

 

10.00.01-O‘zbek tili

16.

Muxamedova Saodat Xudoyberdiyevna

O‘zbek tili ta’limi fakulteti dekani, f.f.d., professor

10.00.01-O‘zbek tili

17.

Niyozmetova Roza Xasanovna

Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrasi professori, f.f.d.

13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazaryasi va metodikasi (o‘zbek tili)

18.

Qurbonova Munavvara Abdujabborova

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi professori v.b., f.f.d.

10.00.01-O‘zbek tili

19.

Rashidova Nargiza Baxtiyarovna

Xorijiy tillar  kafedrasi mudiri, f.f.f.d. (PhD)

10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

20.

Tishabaeva Ziyodaxon Qodirovna

Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasi mudiri, f.f.d., dotsent

10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

21.

Tojiboyeva Ozoda Tohirovna

O'zbek adabiyoti tarixi kafedrasi dotsenti, f .f.f.d.

10.00.02- O‘zbek adabiyoti

22.

Xolmanova Zulxumor Turdiyevna

O‘zbek tilshunosligi kafedrasi mudiri, f.f.d., professor

10.00.01-O‘zbek tili

23.

Yusupova Dilnavoz Rahmonovna

O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor kafedrasi dotsenti, f.f.d.

10.00.06- Qiyosiy adabiyoshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

     24.

Yo‘ldoshev Qozoqboy Boybekovich

Ona tili va adabiyot ta’limi kafedrasi professori, f.f.d.

13.00.02-Ta’lim va tarbiya nazaryasi va metodikasi (o‘zbek tili)

25.

Zahidov Rashid Fazilovich

Adabiy manbashunoslik va matnshunoslik kafedrasi mudiri, f.f.d., dotsent

10.00.07-Adabiyot nazaryasi

26.

Azimov Inomjon Mamasodiqovich

Universitet huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o‘qitish va malaka oshirish markazi direktori, f.f.n., dotsent

10.00.01-O‘zbek tili

27.

Mirzayeva Zulxumor Inomovna

Universitet huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi direktori, f.f.d., professor v.b.

10.00.02- O‘zbek adabiyoti