Magistratura mutaxassisliklari haqida umumiy ma’lumot

Ta’lim yo‘nalishlari nomi Magistratura kodi Mas’ul fakultet nomi Mas’ul kafedra nomi Kasbiy kompetensiyalar jadvali Fanlar katalogi
1 70111401 O‘zbek tili va adabiyoti O‘zbek tili va adabiyotini o‘qitish fakulteti 1. O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi 2. Lingvodidaktika
2 70230101 Lingvistika (o‘zbek tili) O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek tilshunosligi 2. Til nazariyasi
3 70230103 Folklorshunoslik va dialektologiya O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. O‘zbek tilshunosligi
4 70230201 Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Madaniyatlararo muloqot va turizm
5 70230202 Sinxron tarjima (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti
6 70230203 Badiiy tarjima (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti
7 70230204 Ilmiy-texnik tarjima (ingliz tili) Tarjima nazariyasi va amaliyoti fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti
8 70230301 Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (o‘zbek tili) Amaliy filologiya fakulteti Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik
9 70230502 Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. Adabiyotshunoslik nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon
10 70230502 Adabiyotshunoslik (oliy adabiyot kursi) O‘zbek filologiyasi fakulteti 1. O‘zbek adabiyoti tarixi va folklor 2. Adabiyotshunoslik nazariyasi va zamonaviy adabiy jarayon
11 70230801 Kompyuter lingvistikasi Amaliy filologiya fakulteti Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar
12 70230502 Adabiyotshunoslik(adabiyot nazariyasi)