O’zga tilli guruhlarda o’zbek tili ta’limi kafedrasi

img

 

O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili ta’limi kafedrasi respublikamizda mavjud filologik taʼlim tizimidagi yangi kafedra hisoblanadi. Kafedra 2022-yilda tashkil etilgan. Kafedra “O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili” yo‘nalishida o‘qituvchilar tayyorlaydi. Kafedra professor-o‘qituvchilari amaliy filologiya, o‘zbek tili va adabiyoti, noshirlik ishi yo‘nalishlarida ham dars mashg‘ulotlarini olib boradilar. Kafedrada 10  nafar professor-o‘qituvchi dars beradi, ulardan 1 nafari fan doktori (DSc), professor, 8 nafari fan nomzodi va falsafa doktori  (PhD), 1 nafari o‘qituvchi. 
Kafedra ilmiy salohiyati: 90%

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026- yillarda xalq ta’limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoniga binoan, O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili ta’limi kafedrasi professor-o‘qituvchilari kunduzgi ta’lim shaklida tahsil oluvchi 2-4-bosqich talabalari bilan haftalik o‘quv mashg‘ulotlarini “4+2” tartibida olib bormoqdalar. O‘quv mashg‘ulotlarining 4 kuni universitetda, 2 kuni Toshkent shahridagi ta’lim rus tilida olib boriladigan eng yirik umumta’lim muassasalarida amaliyot o‘tash tartibida o‘tkaziladi.  Kafedra mudiri – Muhamedova Saodat Xudoyberdiyevna

Kafedraning ustuvor yo‘nalishlari:

 • Ortologiya – o‘zbek tili adabiy nutqi me’yorlari va uni til egalarida takomillashtirishning amaliy masalalarini tadqiq qilish;
 • Zamonaviy leksikografiya va milliy terminologiya – o‘zbek tilshunosligi nazariy yo‘nalishlari yutuqlarini milliy lug‘atchilik va terminologiya muammolari yechimiga yo‘naltirish;
 • Psixolingvistika – o‘zbek tilining o‘zlashtirilishi hamda o‘zbek tilidagi nutqiy faoliyatning o‘ziga xosligini aniqlash;
 • Xorijda nashr qilingan saralangan adabiyotlar asosida zamonaviy talablarga javob beradigan o‘quv adabiyotlarini yaratish;
 • O‘zbek tilining davlat tili va xorijiy til sifatida nufuzi va mavqeini oshirishga xizmat qilish;
 • O‘zbek tilini davlat tili sifatida o‘qitishning yangi yondashuv va metodlarini ishlab chiqish;
 • O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishning yangi yondashuv va metodlarini ishlab chiqish;
 • Barcha fanlarning o‘quv-uslubiy taʼminotini yaratish va ularni zamonaviy axborot-komunikatsiya texnologiyalari asosida talabalarga yetkazish;
 • Umumtaʼlim maktablarining o‘zbek tili darsliklari uchun multimedia ilovalarini yaratish;
 • Xorijliklar uchun o‘zbek tilini o‘qitishning intensiv kurslarini yaratish.
   

Kafedrada o'qitiladigan fanlar


Hozirgi o‘zbek adabiy tili (2-kurs, 60111600 – O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili)
Межкультурная коммуникация (3-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Методика литературного чтения (4-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Методика преподавания узбекского языка (3-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Методика преподавания узбекского языка (4-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Основы языкознания (1-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Основы написания научной и творческой работы (1-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Прагматический подход в филологическом образовании ( 4-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Программы международного оценивания (4-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Сравнительная грамматика тюркских языков (3-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Сравнительная типология синтаксиса узбекского и русского языков (2-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Узбекская литература (2-курс, 60111600 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Mетодология научно -педагогического исследования (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Mетодология научно -педагогического исследования (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Инновационный подход к работе с литературными текстами (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Инновационный подход к работе с литературными текстами (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Методика преподавания узбекского языка как языка специальности (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Методика преподавания узбекского языка как языка специальности (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах
Принципы создания методического обеспечения (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Принципы создания методического обеспечения (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Психолингвистический подход к преподаванию языка (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Создание электронной базы по обучению узбекскому языку (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Создание электронной базы по обучению узбекскому языку (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Теория и практика коммуникации (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Теория и практика коммуникации (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Язык и культура (1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)
Язык и культура (силлабус, 1-курс, 70111601 – Узбекский язык в иноязычных группах)