Magistratura

Adabiyotshunoslik (o‘zbek adabiyoti) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/CgznDSc1gntLSdok8

Adabiyotshunoslik (adabiyot nazariyasi) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/WWt6RKBAr5ZpoA3F9

O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/Pt1PP1SHaJYBsEAb8

Folklorshunoslik va dialektologiya mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/EnDdV5n71G91tX3b6

Qiyosiy tilshunoslik, lingvistik tarjimashunoslik mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/788pkDZfAKsGShKL7

Badiiy tarjima (Ingliz tili) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/JjtLjQrGpVgsoxHx7

Sinxron tarjima (Ingliz tili) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/pq21fptgQkVSnEWs7

Ilmiy-texnik tarjima (Ingliz tili) mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/Wm8Mf9C5MLYXsbje8

Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/5LSJ9dgENx4PsfMT8

Kompyuter lingvistikasi mutaxassisligi:

1-kurs

https://forms.gle/K2NCbnEiYLHBwzXNA